Tennivalók káresemény bekövetkeztekor

A káreseteket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. – káresemény bekövetkezési helye szerinti – illetékes megyei igazgatóságán (elérhetőségek a Kapcsolat fülnél találhatók), illetve központunknál lehet bejelenteni:

Postai úton:
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kárigénykezelő osztály
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

E-mailen: karigenykezeles@kozut.hu

(Kérjük, az e-mailen küldött fájl/fájlok mérete ne haladja meg az 5 MB-ot.)

Telefonon: +36-1-819-9000 (H-Cs 7:30 16:20, P 7:30-13:30)

Autópályán történő haladás közben bekövetkező káresemény esetén kérni kell a legközelebbi autópálya-mérnökség segítségét (pl. SOS-telefon), és a legközelebbi biztonságos helyszínen (pl. pihenőben) kell megvárni a kiérkező útellenőrt.

A bizonyítási teher a bejelentőké, tehát a károsultnak kell igazolnia, hogy a kár ott és úgy következett be, ahogy ő bejelenti. Pontosan le kell írni, hogy hol, mikor, mi történt.

Kárigényt a gépjármű tulajdonosa, illetve az általa meghatalmazott személy érvényesíthet, ezért a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát is szükséges csatolni a bejelentéshez. A kárigény űrlapon történő bejelentése esetén kérjük kattintson ide, majd válasszon az oldalt található menüpontok közül. Ugyanitt megtalálhatóak a kárbejelentő lapok, melyek kitöltése az e-mailen vagy postai úton történő bejelentéshez szükségesek. Célszerű csatolni káresemény bekövetkeztét igazoló iratot, például fényképet, rendőrségi helyszínelési jegyzőkönyvet, továbbá – amennyiben rendelkezik vele – a kár összegét igazoló javítási számlát.

A benyújtott adatok alapján a Társaság munkatársai nyilvántartásba veszik a káreseményt, amennyiben szükséges hiánypótlásra szólítják fel a bejelentőt, majd a rendelkezésre álló adatok alapján kivizsgálják a kárigényt, ezért e-mail cím megadása ajánlott.

Az illetékes ügyintéző a kártérítési igény befogadása esetén és/vagy amennyiben szükséges, értesíti a kárszakértő partnert annak érdekében, hogy a kárszakértő egyeztessen telefonon a kárbejelentővel a kárfelvétel részleteiről, ezért telefonszám megadása kötelező.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felelőssége nem objektív, így az események kivizsgálása és körülményeinek tisztázása minden esetben elengedhetetlen, mert kizárólag olyan kifizetés eszközölhető, melyben a Társaság felelőssége egyértelmű, így a jogalap tisztázott. Ezekre az esetekre rendelkezünk felelősségbiztosítással.

A kivizsgálás eredményeként tehát a kárigény elismerésre vagy elutasításra kerül. Elismerés esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. intézkedik a kártérítés kifizetéséről.

A kárigénylő az elutasítás ellen polgári peres eljárás keretében élhet jogorvoslattal.

* * *

Kárrendezés Budapest: http://budapestkozut.hu/karrendezes