Tennivalók káresemény bekövetkeztekor

Tennivalók káresemény bekövetkeztekor

A káreseteket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. – káresemény bekövetkezési helye szerinti – illetékes megyei igazgatóságán (elérhetőségek a weboldal Kapcsolat fülénél találhatóak), illetve központunknál lehet bejelenteni.

Bejelentés postai úton:
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kárigénykezelő osztály
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

Bejelentés e-mail-en: karigenykezeles@kozut.hu
(Kérjük, az e-mailen küldött fájl/fájlok mérete ne haladja meg az 5 MB-ot.)

Telefon: +36-1-819-9000

Autópályán történő haladás esetén bekövetkező kőfelverődés, vadgázolás stb. esetén kérni kell a legközelebbi autópálya-mérnökség segítségét (pl. SOS-telefon), és a legközelebbi biztonságos helyszínen (pl. pihenőben) kell megvárni a kiérkező útellenőrt.
A bizonyítási teher a kárigénylőt terheli, tehát a károsultnak kell igazolnia, hogy a kár ott és úgy következett be, ahogy ő bejelenti. Pontosan le kell írni, hogy hol, mikor, mi történt.

Kárigényt a gépjármű tulajdonosa, illetve az általa meghatalmazott személy érvényesíthet, ezért a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát is szükséges csatolni a bejelentéshez.

A weboldalon található kárbejelentő lapot, amelyet a személyes bejelentéskor vagy előzetesen is ki lehet tölteni és elküldeni a kárbejelentéssel együtt, célszerű csatolni továbbá a kár összegét, bekövetkeztét igazoló iratot, például fényképet, rendőrségi helyszínelési jegyzőkönyvet, javítási számlát.

A benyújtott adatok alapján munkatársaink nyilvántartásba veszik a káreseményt, amennyiben szükséges hiánypótlásra szólítják fel a bejelentőt, majd a rendelkezésre álló adatok alapján kivizsgálják a kárigényt, ezért e-mail cím megadása ajánlott.

Munkatársaink a kártérítési igény befogadását követően haladéktalanul tájékoztatják a kárszakértő partnert annak érdekében, hogy a kárszakértő egyeztessen telefonon a kárbejelentővel a kárfelvétel részleteiről, ezért telefonszám megadása kötelező.

Társaságunk a kivizsgálás eredményeként dönt a kárigény elismeréséről vagy elutasításáról. Elismerés esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. intézkedik a kártérítés kifizetéséről.

A kárigénylő az elutasítás ellen polgári peres eljárás keretében élhet jogorvoslattal.

* * *

Kárrendezés Budapest: http://budapestkozut.hu/karrendezes